Danes je 20.5.2024

Plače in kadri
Produktni menedžer

2024.04 Uvodnik

Uredništvo

Odpoved pogodbe o zaposlitvi je pravni institut, ki omogoča, da ena pogodbena stranka neodvisno od volje druge pogodbene stranke povzroči prenehanje pogodbe o zaposlitvi. Ker je delavec v razmerju do delodajalca v podrejenem položaju, so bile oblikovane zakonske norme, ki delavca varujejo pred neupravičeno odpovedjo oz. omejujejo možnosti delodajalca pri sami odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Zakon o delovnih razmerjih tako večinoma ureja pravila za odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca, o pravilnih postopkih odpovedi in zakonodajnih novostih pa pišemo v nadaljevanju vestnika.


 

On-line vestnik Plače in kadri je strokovna revija, ki vas obvešča o aktualni praksi na področju obračunavanja plač in personalistike. Vsebuje strokovne članke, ki vključujejo vse novosti v delovnopravni zakonodaji in primere iz prakse v obliki odgovorov na vprašanja. Vsebine opozarjajo na napake in posebnosti ter podajajo ustrezno rešitev problema, pri tem pa se sklicujejo na pravno podlago, sodno prakso ali pojasnila ministrstev in drugih uradnih organov. On-line vestnik izhaja 1x mesečno.

Vsebine, objavljene v on-line vestniku, vsebujejo napotila na ustrezne člene zakonodaje (z aktivno delujočimi hiperpovezavami na prečiščeno zakonodajo) in aktualno sodno prakso. V času priprave strokovnih člankov in odgovorov na vprašanja je vedno upoštevana usklajenost z aktualnim stanjem zakonodaje. 

Poleg strokovnih člankov so vam na voljo tudi Pravni predpisi, kjer najdete čistopise zakonov in podzakonskih aktov z označenimi spremembami in Pojasnila, v zbirko katerih sproti dodajamo nova pojasnila s področja obračunavanja plač in personalistike. Naročnikom on-line vestnika pripadajo tudi druge ugodnosti:

  • na voljo vam je servis vaše vprašanje-odgovor strokovnjaka
  • o vsaki novi številki ste obveščeni po elektronski pošti
  • vestnik lahko berete v bralniku
  • vsaka številka vam je na voljo v PDF formatu
  • vsako številko lahko natisnete ali shranite na vaš računalnik
  • na voljo vam je arhiv vseh številk on-line vestnika >> dostopate lahko tukaj

Avtorji:

Tanja Bohl

je leta 2001 zaključila študij prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Po opravljenem državnem pravnim izpitu leta 2003, je odvetniško kandidaturo opravljala najprej v zasebni pravni pisarni, nadaljevala v Odvetniški družbi Ulčar&Ulčar iz Ljubljane. Od maja 2013 pa ima lastno Odvetniško pisarno Bohl. Specializirana je za delovno in kazensko pravo, zaključuje tudi magistrski študij kazenskega prava. Je predavateljica, avtorica vrste seminarjev, priročnika in člankov s področja delovnega prava. Kot odvetnica se že vrsto let ukvarja z zastopanje delavcev v postopkih pred sodiščem zoper delodajalce ter zlasti z vodenjem postopkov odpovedi pogodb o zaposlitvi delavcem za delodajalce ter zastopanje le teh v individualnih delovnih sporih zoper delavce.

Irena Kamenščak

je univ. dipl. prav., davčna svetovalka v družbi BDO Svetovanje d.o.o.. Diplomirala je na Pravni fakulteti v Ljubljani, trenutno pa se izobražuje na magistrskem študiju delovnega in socialnega prava na Pravni fakulteti v Ljubljani. Svetuje na področju dohodnine, davčnega postopka, gospodarskega in delovnega prava.

Majda Gominšek

finančna svetovalka, je ekonomistka z več kot 25-letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju. Že desetletje samostojno vodi tečaje vodenja poslovnih knjig za gospodarske družbe in samostojne podjetnike ter izvaja seminarje s področja računovodstva in financ za javne zavode, društva in pravne osebe javnega prava. Je svetovalka za javni sektor in soavtorica priročnika o finančnem poslovanju društev.

Pri pripravi vestnika sodelujejo tudi avtorji Kadrovske asistence, Luka Godnič, Fenja Borštnar, mag. Tanja Magister, doc. dr. Lidija Robnik, mag. Katja Erjavšek, Aleksandra Messner Šmid in mnogi drugi. 

::::

Reference naročnikov

On-line vestnik PLAČE in KADRI me pogosto opozori na spremembe, ki so se ali pa se bodo zgodile, pa nanje nisem bila dovolj pozorna.

V odgovorih, ki jih pravniki posredujejo, pogosto najdem tudi odgovor, ki mi je v pomoč pri razrešitvi morebitne dileme s katero se srečam pri svojem delu.

Vse vestnike imam shranjene v posebni datoteki. Nekatere pa si celo natisnem.

Lp, Betka

 
Vsebina
Naročilnica

Cena 12-mesečne naročnine znaša 13 eur mesečno.Praktične informacije
Menjalniški tečaj 17.5.2024
1 EUR1,08 USD (-0)
1 EUR0 HRK (0)
1 EUR0,86 GBP (-0)
1 EUR4,27 PLN (+0,01)
1 EUR24,72 CZK (+0,02)
Druge valute
Povračila stroškov
Dnevnice - Slovenija
Odsotnost nad 12 - 24 ur. 21,39 EUR
Odsotnost nad 8 - 12 ur. 10,68 EUR
Odsotnost nad 6 - 8 ur. 7,45 EUR

več

več