Danes je 6.12.2022

Kolofon

Verlag Dashöfer, založba, d.o.o.

Plače in kadri

Aktualna praksa na področju obračunavanja plač in personalistike

Avtorji: Tanja Bohl, Majda Gominšek, Irena Kamenščak, Kadrovska asistenca in drugi slovenski strokovnjaki

 

On-line vestnik Plače in kadri

Copyright 2020 by Dashöfer Holding, Ltd. & Verlag Dashöfer, založba, d.o.o.

Vse pravice, predvsem avtorske pravice, licenčne pravice in pravice industrijske lastnine so izključna last Dashöfer Holding, Ltd. ter so zaščitene z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah. Vse pravice so pridržane, predvsem pravica do razmnoževanja, distribucije in pre- voda. Brez predhodnega pisnega dovoljenja založbe je prepovedana reprodukcija v kakršni koli obliki (tisk, fotokopiranje, elektronske ali druge reprodukcijske oblike) in tudi shranjeva- nje, predelava ali širjenje z uporabo elektronskih off-line sistemov.

Informacije, ki jih to delo vsebuje, so bile pripravljene na osnovi najboljših spoznanj v času objave, zaradi neenotnih pravnih razlag in nepopolnih rezultatov raziskav ter zakonodaje pa delo ne zagotavlja absolutne brezhibnosti. Za točnost prispevkov odgovarjajo avtorji.


 

Splošni pogoji poslovanja

Izdajatelj:

Verlag Dashöfer, založba, d.o.o.

Dunajska cesta 21

1000 Ljubljana

E-mail: info@dashofer.si

Spletna stran: www.dashofer.si

Telefon: 01/ 434 55 90

Fax: 01/ 434 55 94

 

Uredništvo:

Barbara Slivnik, strokovna urednica

E-mail: barbara.slivnik@dashofer.si

ISSN 2350-6253

Vsebina
Naročilnica

Cena 12-mesečne naročnine znaša 13 eur mesečno.Praktične informacije
Menjalniški tečaj 5.12.2022
1 EUR1,06 USD (+0,01)
1 EUR7,55 HRK (+0,01)
1 EUR0,86 GBP (+0,01)
1 EUR4,7 PLN (+0,02)
1 EUR24,35 CZK (-0,02)
Druge valute
Povračila stroškov
Dnevnice - Slovenija
Odsotnost nad 12 - 24 ur. 21,39 EUR
Odsotnost nad 8 - 12 ur. 10,68 EUR
Odsotnost nad 6 - 8 ur. 7,45 EUR

več

več