Danes je 7.2.2023

Input:

Zaposlovanje tujcev

18.11.2022, , Vir: Verlag Dashöfer

2022.11.1.2 Zaposlovanje tujcev

Strokovna sodelavka

Skladno z novo ureditvijo, ki je v uporabi od meseca maja 2021 dalje, se je spremenil način oziroma dokazila, s katerimi lahko tujec izkazuje pogoj zadostnih sredstev za preživljanje v postopku pridobitve dovoljenja za prebivanje. Navedeno pomeni, da so se iz dokazil, s katerimi je lahko tujec do sprejema oziroma uveljavitve ZTuj-2F izkazoval zadostna sredstva za preživljanje za podaljšanje ali izdajo nadaljnjega dovoljenja za prebivanje in izdajo dovoljenja za stalno prebivanje, izključili prejemki, do katerih je tujec upravičen na podlagi zakona, ki ureja družinske prejemke in prejemki, do katerih je upravičen na podlagi zakona, ki ureja uveljavljanje pravic do javnih sredstev (npr. otroški dodatek, denarna socialna pomoč ...). Prav tako se je iz nabora sredstev, ki se upoštevajo v izračun zadostnih sredstev za preživljanje izvzelo povračila stroškov v zvezi z delom, ki obsegajo stroške za prehrano med delom, prevoz na delo