Danes je 18.8.2022

Input:

Ur. l. RS 692/2021, Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki