Danes je 18.8.2022

Input:

Ur. l. RS 4170/2021, Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije, z dne 28.12.2021

Na podlagi Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) kot stranka na strani delodajalcev:
-  Energetska zbornica