Danes je 9.8.2022

Input:

Ur. l. RS 3723/2021, Odredba o zgornji meji števila ponudb za delo v Republiki Sloveniji za leto 2022, z dne 2.12.2021

ODREDBA
o zgornji meji števila ponudb za delo v Republiki Sloveniji za leto 2022
1. člen
Zgornja meja števila ponudb za delo zdravnikov, zdravnikov specialistov, doktorjev dentalne medicine in doktorjev dentalne medicine