Danes je 9.8.2022

Input:

Ur. l. RS 3643/2020, Poročilo o gibanju plač za oktober 2020, z dne 29.12.2020

POROČILO
o gibanju plač za