Danes je 18.8.2022

Input:

Ur. l. RS 327/2022, Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi dejavnosti bančništva Slovenije za obdobje od 1. 2. 2022 do 31. 12. 2023, z dne 11.2.2022

TARIFNA PRILOGA
h Kolektivni pogodbi dejavnosti bančništva Slovenije za obdobje od 1. 2. 2022 do 31. 12. 2023
1. člen - Najnižje osnovne plače po tarifnih razredih
Najnižja osnovna plača v posameznem tarifnem razredu znaša (mesečni znesek v evrih):
 
Tarifni razred
Bruto znesek
I.
II.
III.
IV.
716,26
V.
816,56
VI.
1.020,68
VII.
1.275,86
VIII.
1.531,03
IX.
1.837,25
Najnižje osnovne plače iz zgornje tabele se uskladijo januarja 2023 za 90 % letne inflacije leta 2022 (letni indeks) in nato januarja 2024 za 90 % letne inflacije leta 2023 (letni indeks) glede na podatke, ki jih objavi