Danes je 9.8.2022

Input:

Ur. l. RS 2663/1993, Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznavajo kot odhodek, z dne 21.5.2004

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
UREDBA
o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznavajo kot odhodek
(delno prenehala veljati)Zadnja sprememba
Številka
Veljavno od
Zakon o dohodnini (ZDoh-1)
2538/2004
21.5.2004
1. člen
Ta uredba določa višino povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, do katere se povračila stroškov in drugi prejemki ne vštevajo v osnovo za davek od osebnih prejemkov in v osnovo za prispevke za socialno varnost ter višino povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, do katere se priznavajo kot odhodek pri ugotavljanju davčne osnove.
2. člen
Povračila stroškov v zvezi z delom se ne vštevajo v osnovo za davek od osebnih prejemkov in v osnovo za prispevke za socialno varnost ter se priznajo kot odhodek največ do višine:
1.  regres za prehrano med delom - do višine 10% povprečne mesečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji za pretekle tri