Danes je 18.8.2022

Input:

Ur. l. RS 258/2021, Poročilo o gibanju plač za november 2020, z dne 29.1.2021

POROČILO
o gibanju plač za