Danes je 9.8.2022

Input:

Ur. l. RS 2572/2019, Dogovor o ureditvi položaja mobilnih učiteljev za dodatno strokovno pomoč in učiteljev za dodatno strokovno pomoč, z dne 28.9.2019

DOGOVOR
o ureditvi položaja mobilnih učiteljev za dodatno strokovno pomoč in učiteljev za dodatno strokovno pomoč
1.  Če mobilni učitelji za dodatno strokovno pomoč in učitelji za dodatno strokovno pomoč uporabljajo za izvajanje rednega dela lastni avtomobil v službene namene, so upravičeni do povračila kilometrine v višini 30 odstotkov cene neosvinčenega