Danes je 18.8.2022

Input:

Ur. l. RS 175/2015, Kolektivna pogodba za kovinsko industrijo Slovenije, z dne 1.7.2022

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
KOLEKTIVNA POGODBA
za kovinsko industrijo SlovenijeZadnja sprememba
Številka
Veljavno od
Dodatek št. 5 h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije
1808/2022
01.07.2022
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(krajevna veljavnost)
Kolektivna pogodba velja za območje Republike Slovenije.
2. člen
(stvarna veljavnost)
Kolektivna pogodba velja za vse delodajalce, ki poslujejo na pridobiten način in kot glavno dejavnost opravljajo eno od navedenih dejavnostih po standardni klasifikaciji dejavnosti:
 
C 25.110 -
proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov
C 25.120 -
proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva
C 25.210 -
proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje
C 25.290 -
proizvodnja drugih kovinskih rezervoarjev, cistern
C 25.300 -
proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje
C 25.400 -
proizvodnja orožja in streliva
C 25.611 -
prekrivanje kovin s kovino
C 25.619 -
druga površinska in toplotna obdelava kovin
C 25.620 -
mehanska obdelava kovin
C 25.710 -
proizvodnja rezil in jedilnega pribora
C 25.720 -
proizvodnja ključavnic, okovja
C 25.731 -
proizvodnja ročnega orodja
C 25.732 -
proizvodnja orodja za stroje
C 25.910 -
proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod
C 25.920 -
proizvodnja lahke kovinske embalaže
C 25.930 -
proizvodnja izdelkov iz žice, verig in vzmeti
C 25.940 -
proizvodnja vijačnega materiala, vezi
C 25.990 -
proizvodnja drugje nerazvrščenih kovinskih izdelkov
C 27.520 -
proizvodnja neelektričnih gospodinjskih naprav
C 28.110 -
proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila
C 28.120 -
proizvodnja naprav za fluidno tehniko
C 28.130 -
proizvodnja črpalk in kompresorjev
C 28.140 -
proizvodnja pip in ventilov
C 28.150 -
proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije
C 28.210 -
proizvodnja peči in gorilnikov
C 28.220 -
proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav
C 28.230 -
proizvodnja pisarniških strojev in naprav (razen računalnikov in perifernih naprav)
C 28.240 -
proizvodnja ročnih strojev in naprav
C 28.250 -
proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva
C 28.290 -
proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne namene
C 28.300 -
proizvodnja kmetijskih in gozdarskih strojev
C 28.410 -
proizvodnja strojev za oblikovanje in obdelavo kovin
C 28.490 -
proizvodnja drugih obdelovalnih strojev
C 28.910 -
proizvodnja metalurških strojev
C 28.920 -
proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev
C 28.930 -
proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo
C 28.940 -
proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo
C 28.950 -
proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona
C 28.960 -
proizvodnja strojev za plastiko in gumo
C 28.990 -
proizvodnja strojev za druge posebne namene
C 29.100 -
proizvodnja motornih vozil
C 29.200 -
proizvodnja karoserij za vozila: proizvodnja prikolic, polprikolic