Danes je 18.8.2022

Input:

Ur. l. RS 1298/2021, Sklep o poročanju podatkov s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, z dne 24.4.2021

SKLEP
o poročanju podatkov s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Splošno)
Ta sklep določa:
-  namen zbiranja podatkov,
-  obveznike poročanja,
-  podatke ter roke poročanja podatkov Banki Slovenije, kot nadzornemu organu na podlagi ZPPDFT-1.
Pojmi, uporabljeni v tem sklepu,