Danes je 15.7.2024

Input:

Stanovanje za delavca

4.12.2017, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 5 minut

2017.24.2.12 Stanovanje za delavca

Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek

Delavec (tujec) stanuje v stanovanju, za katerega delodajalec sam plačuje najemnino in stroške lastniku. Delavec torej s stanovanjem nima nobenih stroškov, saj se je tako dogovoril ob prihodu v Slovenijo. Je res možno, da delavcu tujcu ni treba pri obračunu plače obračunavati bonitete, če ima to ugodnost zapisano kot del plačila za delo?

V pogodbi o zaposlitvi ima zapisano: Osnovna plača delavca za 174 ur, normalne pogoje dela, vnaprej določene delovne rezultate znaša za IV. tarifni in 16. plačilni razred (količnik 1,61) xxx EUR bruto mesečno. Del plače iz naslova uspešnosti in dodatki so določenimi s splošnim aktom.

Plača se izplačuje enkrat mesečno, in sicer najkasneje do 18. v mesecu za pretekli mesec na delavčev transakcijski račun. Delavcu poleg osnovne plače pripada še druga vrsta plačila in