Danes je 9.8.2022

Input:

Preizkus delavca

10.10.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

2019.20.2.1 Preizkus delavca

Aleksandra Messner Šmid, mag. prav.

Na kakšen način se lahko delodajalec prepriča o usposobljenosti delavca za delovni proces? Delavca želimo v nekaj dneh preizkusiti, ali bi bil ustrezen za delovno mesto, vendar pogodba za določen čas iz tega razloga ni skladna z ZDR-1, postopek v primeru neuspešno opravljenega poskusnega dela je dolgotrajen, podjemna pogodba pa z vidika ugotavljanja elementov delovnega razmerja ni ustrezna.

Kot pravilno izpostavljate v svojem vprašanju, se pogodba o zaposlitvi za določen čas lahko sklene samo, če v konkretnem primeru dejansko obstaja eden izmed razlogov, določenih v 54. členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), med katerimi pa preizkus usposobljenosti delavca za delo ni naveden. To stališče je zastopano tudi v sodni praksi (tako npr. VSRS Sodba VIII Ips 89/2006 z dne 23. 5. 2006 in VSRS Sodba VIII Ips 18/2012 z dne 15. 10. 2012).

Delovno razmerje je v 4. členu ZDR-1 definirano kot »razmerje med delavcem in delodajalcem, v katerem se delavec prostovoljno vključi v organiziran delovni proces delodajalca in v njem za plačilo, osebno in nepretrgano opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca.« Če v posameznem primeru obstajajo elementi delovnega razmerja (tudi če zgolj za krajši čas), skladno z 2. odst. 13. člena ZDR-1 ni