Danes je 30.9.2022

Input:

Pojasnilo DURS: Davčna obravnava pavšalnih zneskov dnevnic in stroškov namestitve iz sredstev EU

1.12.2010, Vir: DURS

Pojasnilo davčnega organa objavljamo v celoti.

Pojasnilo DURS, št. 4210-174/2010, 1. 12. 2010

"Zavezanec navaja, da je v okviru evropskih projektov mogoče obračunati stroške službene poti, ki se nanašajo na določene projekte, s pavšalnimi zneski za dnevnice in namestitev. Tako določene dnevnice za tujino so višje kot dnevnice, ki jih predpisuje naša nacionalna zakonodaja.

Zavezanca zanima, ali lahko upravičencu – svojemu zaposlenemu, izplača navedene dnevnice, pri čemer bi se upoštevalo 4. točko 107. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2, ki pravi »…da se dohodnine ne plačuje od dnevnih povračil