Danes je 6.12.2022

Input:

Odpoved pogodbe o zaposlitvi večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov

9.9.2022, , Vir: Verlag Dashöfer

2022.09.1.1 Odpoved pogodbe o zaposlitvi večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov

Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o.

Kadar delodajalec pogodbo o zaposlitvi odpoveduje iz poslovnih razlogov, mora delodajalec strogo upoštevati vsebinska in postopkovna pravila same odpovedi, ki so določena z zakonom. Ker lahko odpoved pogodbe o zaposlitvi večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov predstavlja hujše posledice celo na ravni države v smislu stopnje brezposelnosti, je potreba po posebni ureditvi v zakonu še toliko večja.

Za t. i. kolektivne odpuste velja ureditev, ki je določena za individualno odpoved, če ni sicer v Zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZDR-1) določeno drugače. Posebna pravila, ki jih mora upoštevati delodajalec pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov večjemu številu delavcev, so določena v členih od 98. do 103. ZDR-1.

Namen posebne obravnave postopka kolektivnih odpustov je zlasti v tem, da se v samem postopku preverijo možnosti za preprečitev ali vsaj zmanjšanje posledic, ki prizadenejo večje število delavcev ob njihovem prehodu med brezposelne, in da se pravočasno pripravijo ukrepi za njihovo čimprejšnjo ponovno vključitev na trg dela.

Program razreševanja presežnih delavcev

Večje število delavcev je opredeljeno v 98. členu ZDR-1, in sicer program razreševanja presežnih delavcev je dolžan izdelati delodajalec, ki