Danes je 18.8.2022

Input:

Ocena učinkov

15.11.2018, , Vir: Verlag Dashöfer

2018.22.2.7 Ocena učinkov

Urška Krivec, univ. dipl. prav, Odvetniška pisarna Bohl

Podjetje se ukvarja s prodajo medicinskih pripomočkov. Zaposlenih ima okoli 10 delavcev. Upravlja z naslednjimi osebnimi podatki:

  • na kadrovskem področju oz. področju zaposlovanja: ime in priimek delavca, zakonski stan, matična številka, davčna številka, telefonska številka, elektronski naslov, datum in kraj rojstva (kraj, občina, država, narodnost, državljanstvo), naslov stalnega (in začasnega) bivališča, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, datum sklenitve delovnega razmerja, delovno mesto, delovni čas, zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja, poskusno delo, podatki o invalidnosti, napredovanje delavca, podatki o delu delavca in ukrepih iz dela, podatki o sorodnikih, če so zavarovani po delavcu (ime in priimek, sorodstveno razmerje, matična številka, davčna številka), datum prenehanja delovnega razmerja;

  • v zvezi s plačilom za delo: ime in priimek delavca, matična številka, davčna številka, davčna izpostava, skupina davčne olajšave, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno