Danes je 18.8.2022

Input:

Novosti, ki jih prinaša novela ZDoh-2S v letu 2018

27.12.2017, , Vir: Verlag Dashöfer

2017.26.1.1 Novosti, ki jih prinaša novela ZDoh-2S v letu 2018

mag. Dejan Petkovič, davčni svetovalec ZDSS

Državni zbor je na seji 28. 11. 2017 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2S). Zakon je začel veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, tj. 9. 12. 2017, in se uporablja za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2018.

Zaradi sistematičnosti in lažjega pregleda navajamo spremembe in dopolnitve ZDoh-2 po posameznih členih zakona.

Dodaten oproščen dohodek – 30. člen ZDoh-2

Obseg oproščenih dohodkov v ZDoh-2 bo po 1. 1. 2018 obogaten z novo vrsto dohodka. Dohodnine se po novem ne bo plačalo od vrednosti brezplačne pravne pomoči, prejete po zakonu, ki ureja brezplačno pravno pomoč, po drugem posebnem zakonu ali po pravilih mednarodnega sodišča ali arbitraže pod pogoji, ki so primerljivi s pogoji, ki jih določa zakon, ki ureja brezplačno pravno pomoč.

Novi