Danes je 15.7.2024

Input:

Napotitev delavca na delo v tujino in priprava obračuna plače

16.6.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 14 minut

2023.06.1.1 Napotitev delavca na delo v tujino in priprava obračuna plače

Irena Kamenščak, davčna svetovalka

Pri pripravi obračuna plače je potrebno paziti na (vsaj) tri bistvena pravna področja, brez poznavanja katerih je priprava obračuna plače lahko napačna.

Delovnopravne pravice

Prvo pravno področje, na katerega mora biti delodajalec pozoren pri pripravi obračuna plače, je seveda delovnopravno področje, saj je potrebno pri določanju nekaterih delovnopravnih pravic (tudi npr. urne postavke za opravljeno delo) upoštevati delovnopravne pravice, kot so določene z zakonodajo države članice, v katero je delavec napoten na delo v tujino (t.i. države gostiteljice). Kadar govorimo o napotitvah v druge države članice Evropske unije (EU) oziroma v države članice Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA), od Brexita dalje pa tudi v Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske, je potrebno upoštevati zahtevo evropske zakonodaje, ki jo je uzakonil že stari Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS), najdemo pa jo tudi v novem Zakonu o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-1), objavljenem v Uradnem listu Republike Slovenije št. 40/2023 z dne 3. 4. 2023. Gre za pravilo, ki določa, da mora delodajalec delavcev v času napotitve zagotavljati pravice v skladu z določbami zakona ali drugega predpisa ter kolektivne pogodbe ali drugih aktov s splošno veljavnostjo ali veljavnostjo na ravni dejavnosti, ki v državi napotitve (t.j. državi gostiteljici) urejajo delovni čas, odmore in počitke, nočno delo, minimalni letni dopust, plačilo za delo, varnost in zdravje pri delu, posebno varstvo delavcev in zagotavljanje enakopravnosti, pogoje nastanitve delavcev, kadar jo delodajalec zagotovi delavcem, ki niso v kraju, kjer običajno opravljajo delo in dodatke ali povračila za stroške, namenjene kritju potnih stroškov ter stroškov za prehrano in nastanitev delavcev, ki so zaradi poklicnih razlogov zdoma, če je to za delavca ugodneje. Takšen omejen obseg delovno pravnih pravil države gostiteljice mora delodajalec spoštovati prvih 12 (v primeru podaljšanja 18) mesecev, po tem obdobju pa je delodajalec zavezan k spoštovanju skoraj vseh pravil delovnopravne zakonodaje države gostiteljice. To pa pomeni, da bo za pravilno pripravo obračuna plače z vidika delovno pravne zakonodaje, delodajalec moral pridobiti podatke o predhodno navedenih pravilih delovnopravne zakonodaje države, kamor so delavci napoteni na delo.

Osnova za obračun prispevkov

Pri delavcih, ki so napoteni na delo v tujino, slovenska zakonodaja za določanje osnove za obračun prispevkov za socialno varnost določa posebno pravilo. To pravilo se uporablja še do konca leta 2023 oziroma ga delodajalci lahko uporabijo za