Danes je 7.2.2023

Input:

Izplačilo delovne uspešnosti v gradbeni panogi

15.2.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

2021.02.2.7 Izplačilo delovne uspešnosti v gradbeni panogi

Avtorski kolektiv odvetniške pisarne Bohl d.o.o.

Izplačilo poslovne uspešnosti, vezano na odločbo »Zagovornika načela enakosti« g. Lobnika (primer zadeva BSH Hišni aparati iz Nazarij). Verjetno vam je zadeva poznana, zato vas sprašujemo, ali se tovrstna situacija (diskriminacija) aplicira tudi na gradbeno dejavnost, kamor spada naše podjetje. Namreč v naši KPGD je v 63. členu določeno: (1) Plačilo za poslovno uspešnost je sestavni del plače, če je dogovorjeno s kolektivno pogodbo na ravni delodajalca, s splošnim aktom delodajalca ali s pogodbo o zaposlitvi. (2) Plačilo za poslovno uspešnost je izključeno iz osnov za nadomestila plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja. (3) Osnovni kriterij za izplačilo poslovne uspešnosti je efektivna prisotnost delavca na delu.


Po tem kriteriju smo se tudi mi ravnali v preteklosti in izplačevali poslovno uspešnost, pri čemer velja poudariti, da smo uporabljali naziv »božičnica« za izplačilo v decembru za vse delavce enako (s tem, da je bilo izplačilo tudi obdavčeno) in naziv »letni bonus« za enkratno izplačilo v januarju, kjer smo upoštevali tudi davčno ugodnost, da je izplačilo oproščeno plačila davka. Poslovna uspešnost je bila izplačana v različnih zneskih