Danes je 25.5.2022

Input:

Izmensko delo in dodatek za izmensko delo

17.1.2022, , Vir: Verlag Dashöfer

2022.01.2.1 Izmensko delo in dodatek za izmensko delo

Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o.

Imamo vprašanje v zvezi z definiranjem izmenskega dela in izplačevanjem dodatka za izmensko delo. Delovni čas (in njegova razporeditev) je lahko konkretno definiran v pogodbi o zaposlitvi, kar pomeni, da se določi začetek in konec delovnega dne (lahko se opredeli tudi gibljivi oziroma drseči delovni čas), določi se, na koliko dni v tednu je delovni čas razporejen, opredeli se morebitna neenakomerna razporeditev delovnega časa, izmene, deljeni delovni čas in podobno. Pogodbenima strankama pa ni treba podrobno opisovati razporeditev delovnega časa, vendar se je v skladu z 2. odst. 31. člena ZDR-1 v sami pogodbi o zaposlitvi dopustno sklicevati na veljavne zakone, kolektivne pogodbe oz. splošne akte delodajalca (npr. Letni razpored delovnega časa). ZDR-1 pojma izmenskega dela ne ureja in je to stvar pogodbene ureditve ali stvar urejanja v kolektivnih pogodbah na ravni dejavnosti kot tudi podjetniških kolektivnih pogodb in nenazadnje internih aktov delodajalca. Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine (KPDTS) v 31. členu določa »Izmenski delovni čas«, in sicer: »Izmenski delovni čas je čas, ko se delo izmenoma opravlja v dopoldanski, popoldanski ali tudi v nočni izmeni, ki traja v odvisnosti od pet ali