Danes je 18.8.2022

Input:

Ur. l. RS 829/2021, Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije, z dne 19.3.2021

KOLEKTIVNO POGODBO
za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije
A. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Krajevna veljavnost kolektivne pogodbe)
Kolektivna pogodba velja za območje Republike Slovenije.
2. člen
(Stvarna veljavnost kolektivne pogodbe)
Kolektivna pogodba velja za vse delodajalce, ki kot glavno dejavnost opravljajo eno od naslednjih dejavnosti,