Danes je 9.8.2022

Input:

Ur. l. RS 3494/2020, Pravilnik o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2021, z dne 24.12.2020

PRAVILNIK
o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2021
1. člen
Zneski za odmero davka od premoženja, določeni v 159. členu Zakona o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 36/88 in 8/89 ter Uradni list RS, št. 48/90, 8/91, 14/92 -